5 Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Untuk Acara 17 Agustus 2022, Singkat dan Menarik!

- Kamis, 4 Agustus 2022 | 10:15 WIB
Ganjar Pranowo Desak Kemlu dan KBRI Terjun Selamatkan WNI di Kamboja (Foto: Dok jatengprov.go.id)
Ganjar Pranowo Desak Kemlu dan KBRI Terjun Selamatkan WNI di Kamboja (Foto: Dok jatengprov.go.id)

Ing dalem wekdal ingkang berbahagia niki monggo kita sedaya raos syukur ateges ngelampahi nopo ingkang sampun dipun paringaken bangsa Indonesia arupi kemerdekaan niki.

Kita sedaya selaku generasi ingkang nerusaken perjuanganipun, monggo kita isi kemerdekaan niki kelawan pinten-pinten kegiatan ingkang saged manunjang kualitas kita sedaya, antawisipun inggih menika arupi nggiatno lan sregep anggenipun belajar lan lintu-lintu nipun.

Kita kedah nyumerapi Allah SWT. nyiptakaken manungsa wonten ing donya niki supaya mados sangu ing kebebasan lan kebebasanipun niku boten wonten lintu supados dados umat ingkang bertakwa ingkang purun ngajak dhumateng kesasehan. Merintah marang ingkang sahe lan nyegah saking keawonan.

Milo saking niku, Insya Allah kelawan ngelampahi dados niku negasi bade langkung cepet nuju ingkang dipun dicita-citakaken dados negari ingkang aman lan tentrem, adil, makmur, lan sejahtera.

Assalamualaikum Wr. Wb.

2. Contoh Pidato HUT ke-77 RI Bahasa Jawa: Lingkungan RT, RW

Ingkang kinurmatan bapak RT.., RW ....
Bapak-Bapak , ibu-ibu ingkang minulya saha para wredha mudha ingkang kula tresnani.

Ingkang sepindhah, sumangga kita panjataken puja lan puji syukur dhumateng ngasanipun Gusti Ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun paring kasehatan marang kita sedaya saengga kita saget kempal wonten acara punika tansah sehat wal’afiat.

Salajengipun, kula aturaken sugeng rawuh wonten acara malam tirakatan Kamardhikan Indonesia ingkang kaping pitung dasa enem.

Bapak-ibu sarta sedherek-sedherek ingkang kinurmatan, kados sampun kita mangertosi sesarengan bilih rikala tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mbiyawaraaken kamardhikan.

Halaman:

Editor: Wahyu Vitaarum

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kabar Gembira untuk Agus di Bulan Agustus

Minggu, 7 Agustus 2022 | 14:27 WIB

Adakah Perbedaan Antara Solo dan Surakarta?

Minggu, 7 Agustus 2022 | 14:22 WIB

3 Fakta Tentang Bung Hatta yang Jarang Orang Ketahui

Minggu, 7 Agustus 2022 | 13:46 WIB

5 Penyebab Kuota Internet Menjadi Cepat Habis

Minggu, 7 Agustus 2022 | 08:00 WIB
X