5 Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Untuk Acara 17 Agustus 2022, Singkat dan Menarik!

- Kamis, 4 Agustus 2022 | 10:15 WIB
Ganjar Pranowo Desak Kemlu dan KBRI Terjun Selamatkan WNI di Kamboja (Foto: Dok jatengprov.go.id)
Ganjar Pranowo Desak Kemlu dan KBRI Terjun Selamatkan WNI di Kamboja (Foto: Dok jatengprov.go.id)

Ananging langkung sae menawi saged dipundadosaken sarana kangge mujudaken apresiasinipun para pahlawan saha kamardikan negara kita ingkang kita tresnani.

Pramila ing dinten ingkang bingah punika sumangga kita sami ngengeti jasa para pahlawan ingkang kasil mbeta kamardikan negari punika satemah kita saged uwal saking belenggu penjajahan saha saged makempal wonten ing papan ingkang mulya punika.

Kajawi punika sumangga kita ndadosaken wekdal dinten kamardikan punika minangka kalodhangan kangge damel resolusi utawi ngrencanakaken punapa sekedhik sumbangan ingkang badhe kita tindakaken supados kamardikan kita tetep lestari, supados negari menika ayem tentrem.

Sumangga dumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Kuwaos supados kamardikan menika saged karaosaken ngantos anak-putu kita lajeng. Mbok bilih mekaten ingkang saged kaandharaken wonten ing pidato menika.

Muga-muga migunani kanggo para rawuh kabeh. Nyuwun pangapunten menawi wonten tembung ingkang nyinggung utawi lepat ing pidato ingkang kula aturaken rumiyin. Kasampurnan mung kagungane Panjenengane, kesalahan lan dosa ora tau uwal saka kita.

Wassalamualaikum wr. wb.

5 contoh teks pidato HUT RI untuk acara hari kemerdekaan pada 17 Agustus 2022 nanti,

Halaman:

Editor: Wahyu Vitaarum

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kabar Gembira untuk Agus di Bulan Agustus

Minggu, 7 Agustus 2022 | 14:27 WIB

Adakah Perbedaan Antara Solo dan Surakarta?

Minggu, 7 Agustus 2022 | 14:22 WIB

3 Fakta Tentang Bung Hatta yang Jarang Orang Ketahui

Minggu, 7 Agustus 2022 | 13:46 WIB

5 Penyebab Kuota Internet Menjadi Cepat Habis

Minggu, 7 Agustus 2022 | 08:00 WIB
X